09.30 – 10.00 Inloop en koffie
10.00 – 10.15 Welkom
10.15 – 11.00 Keynote Anka Mulder
11.00 – 11.15 Pauze 
11.15 – 12.00 Keynote Leoniek Wijngaards
12.00 – 12.30 Panelgesprek
12.30 – 12.40 SURF versnellingsplan Studiedata
12.40 – 14.00 Lunch en inchecken
14.00 – 15.00 Kennissessie keuzeronde 1
15.00 – 16.00 Kennissessie keuzeronde 2
16.00 – 16.15 Pauze
16.15 – 17.15 Kennissessie keuzeronde 3
17.15 – 18.00 Borrel
18.30 – 21.45 Diner en ludiek

Anka Mulder is sinds 1 januari 2018 voorzitter van het College van Bestuur van Saxion Hogeschool en daarvoor lid van het college van bestuur van de TU Delft. Mulder studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen, was adviseur Europese en internationale betrekkingen en lid van de adviesraad van Edx – het online leerplatform van Harvard en MIT. In eigen land is zij een van de initiatiefnemers van de Versnellingsagenda van SURF, Vereniging Hogescholen en VSNU. In haar keynote geeft zij haar visie op de kansen die het gebruik van data en analytics bieden voor het onderwijs.

Leoniek Wijngaards-de Meij is hoogleraar en vice-decaan Onderwijs aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Haar leerstoel gaat over het gebruik van data voor innovatie in het Hoger Onderwijs. Leoniek is daarnaast Senior Fellow bij het Centre for Academic Teaching. In de afgelopen jaren heeft Leoniek zich toegelegd projecten op het snijvlak van wetenschappelijk onderzoek en onderwijsinnovatie. Haar onderzoek en projecten zijn zowel gericht op datagebruik voor innovatie op het individuele niveau van student en docent als op organisatieniveau. In haar keynote zal Leoniek mogelijkheden en knelpunten bespreken van datagebruik voor innovatie in het Hoger Onderwijs, gebaseerd op haar ervaring als onderzoeker en bestuurder.

9.00 – 10.00 ALV
10.00 – 10.10 Pauze
10.10 – 11.10 Keynote Steven Dorrestijn
11.10 – 11.25 Pauze
11.25 – 11.55 CAW
12.00 – 12.30 CAW
12.30 – 13.30 Take away lunch & kubben/wandelen
13.30 – 13.45 Fotomoment (Trap van Buitenhuis)
13.45 – 14.15 CAW
14.15 – 14.30 Pauze
14.30 – 15.30 Keynote Nadieh Bremer
15.30 – 16.00 Poster challenge en afsluiting
16.00 – 16.30 Borrel

Steven Dorrestijn is lector Ethiek & Technologie aan Saxion Hogeschool. Na studies in de werktuigbouwkunde en filosofie promoveerde hij in 2012 aan de Universiteit Twente in de techniekfilosofie. In zijn onderzoek aan Saxion Hogeschool richt hij zich op ethische vraagstukken rond techniek. Met name het werk van de Franse filosoof Michel Foucault is hem daarbij behulpzaam. In zijn keynote deelt hij zijn visie op de impact van data en techniek in het onderwijs. Welke veranderingen gaan data en algoritmes brengen in ons onderwijs? De ethische vragen daarbij gaan wat hem betreft niet alleen over welke data wel en niet verzameld mogen worden, maar ook over de impact van datagedreven diensten. Denken we voldoende na over hoeveel en inmenging in de activiteiten van studenten en medewerkers we wenselijk vinden?

Nadieh Bremer is a graduated Astronomer, turned Data Scientist, turned Data Visualization Designer, based near Amsterdam. She’s now working as a freelancing data visualization designer under the name “Visual Cinnamon”. As 2017’s “Best Individual” in the Information is Beautiful Awards, she focuses on uniquely crafted (interactive) data visualizations that both engage and enlighten its audience. Ranging from companies as extensive as Google News Lab and UNESCO to small start-ups. As long as there’s data that has a story to reveal.

A presentation with two parts. One will dive into how to tell a data story using a storytelling approach. Looking at how to convey a difficult concept, dataset or algorithm to an audience and make the audience interested, engaged and make them remember. While the other looks more closely at our own mind. Although we behave successfully in the world, we do not see it according to physical reality. Our mind plays tricks on us. Both of these parts are aimed at increasing your knowledge to create better data visualizations.

NB. de presentatie van Nadieh Bremer zal in het Nederlands zijn

Avans Vragenbank door Hans van Loon, Jessica Nooij en Monique Rovers.
Download de Avans vragenbank hier .

Meer informatie volgt.

Meer informatie volgt snel.