Dutch Association for Institutional Research

Dutch Association for Institutional Research
Dutch Association for Institutional Research2018-03-19T08:16:23+02:00
2020-01-2020

Grip op de veranderende wetenschap

maandag 20 januari 2020|Categorieën: Nieuws|

De wetenschap verandert: open access publicaties, herbruikbare data, een nieuw wetenschappelijk beoordelingssysteem en open onderwijs zijn belangrijke voorbeelden van lopende ontwikkelingen.

Aan universiteiten de taak om mee te bewegen. Maar, welke kant gaat het op? Welke scenario’s zijn er? Wat betekent dat voor de manier waarop wetenschap wordt bedreven en gecommuniceerd? […]

2020-01-2020

Uitwisseling benchmarkgegevens hogescholen

maandag 20 januari 2020|Categorieën: Nieuws|

Vorig jaar is door de Vereniging Hogescholen een presentatie gegeven over de hernieuwde uitwisseling van benchmarkgegevens tussen hogescholen. Hierop werd enthousiast gereageerd en is de wens uitgesproken om periodiek een bijeenkomst te organiseren waar het proces en de inhoud rondom deze gegevensuitwisseling kan worden besproken. 

Op donderdag 13 februari aanstaande zal deze bijeenkomst […]

2121-08-2019

BI-Summit Nederlandse Universiteiten 2019

woensdag 21 augustus 2019|Categorieën: Nieuws|

Het Business Intelligence Cluster van de TU Eindhoven wil graag de BI-Summit Nederlandse Universiteiten 2019 bij DAIR onder de aandacht brengen.
Dit jaar organiseert de TU Eindhoven deze jaarlijks terugkerende BI-Summit en wel op vrijdag 13 september aanstaande.

Informatie over het programma en inschrijven kan via de website

Inschrijven is […]

1212-08-2019

Presentatie dashboard Vereniging Hogescholen

maandag 12 augustus 2019|Categorieën: Nieuws|

In navolging van de VSNU-presentatie dit voorjaar (zie verslag: VSNU sectoroverzicht) zal Marcel Tillema van de VH op 19 september het nieuwe dashboard voor kengetallen in het hbo presenteren. Het is gemaakt in Tableau. De VH wil graag jullie ervaringen met deze nieuwe opzet van de kengetallen […]

Over DAIR

DAIR is een vereniging van institutional researchers in het hoger onderwijs: mensen die werkzaam zijn in instellingen en organisaties voor hoger onderwijs en die veelal kwantitatieve informatie over dit hoger onderwijs verzamelen en analyseren, ten behoeve van het hoger onderwijs en van de eigen instellingen. DAIR is een vereniging van mensen die zich willen ontwikkelen in hun professie en die de effectiviteit van hun werk willen verhogen.

Activiteiten